Header

join us

IPD

หัวหน้าแผนก IPD

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

01 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่