Header

join us

ปฎิบัติการทางคลินิก

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

30 พฤษภาคม 2566

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ

กำกับติดตาม วางแผนการดำเนินงานแผนกตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางองค์กร
คุณสมบัติ
จบปริญญาตรีสาขาการพยาบาล
มีใบประกอบวิชาชีพ
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี 
มีทักษะการติดต่อประสานงาน
มีใจบริการ
มีทักษะด้านการตลาด

 

 

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกเงินเดือนที่คาดหวัง
กรุณากรอกวันที่ต้องการเริ่มงาน
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกอีเมล
app.invalid.education
กรุณาเลือกประสบการณ์ทำงาน
เลือกไฟล์
ไฟล์นามสกุล PDF,JPG หรือ PNG สูงสุด 15 MB
0 MB/0 MB
ส่งข้อความ