Header

join us

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พริ้นซ์ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

2

วันที่ลงประกาศ

10 พฤษภาคม 2566

พยาบาลวิชาชีพฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

รายละเอียด

          ปฏิบัติ ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการของแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้ได้รับการบริการ รักษา พยาบาล เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและมาตรฐานโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  • ประสบการณ์ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  1-5 ปีขึ้นไป
  •  มีทักษะในการออก EMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่