Header

join us

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

ปฏิบัติ ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการของแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้ได้รับการบริการ รักษา พยาบาล เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและมาตรฐานโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน พยาบาลห้องผ่าตัด  1  ปีขึ้นไป
 

สมัครงานคลิกที่นี่