Header

join us

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - รวมแพทย์ พิษณุโลก

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

3

วันที่ลงประกาศ

01 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่