Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ OR - ศิริเวชลำพูน พริ้นซ์ลำพูน

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

4

วันที่ลงประกาศ

01 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่