Header

join us

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

เจ้าหน้าที่วิศวเครื่องมือแพทย์ - วิรัชศิลป์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

09 พฤษภาคม 2566

เจ้าหน้าที่วิศวเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด

            รับผิดชอบด้านการดูแลควบคุมระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการจัดทำแผนงานการตรวจเช็ค การวิเคราะห์อาการชำรุด และตรวจเช็คซ่อม แก้ไขเมื่อระบบดังกล่าวเกิดความขัดข้อง จัดทำบันทึกการควบคุมดูแล ทำประวัติการซ่อม

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิคส์ 1 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่