Header

join us

ศูนย์บริหารคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ - วิรัชศิลป์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

10 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ประสบการณ์บริหารคุณภาพโรงพยาบาล 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร
  • ผ่านงานระบบ HA ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่