Header

join us

แผนกเวชระเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน - วิรัชศิลป์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

09 พฤษภาคม 2566

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

รายละเอียด

          ให้บริการ จัดเก็บ จัดค้น จัดส่ง ติดตาม จัดเตรียม จัดเรียง ประกอบแฟ้ม และดูแลรักษาเล่มเวชระเบียนให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษา รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มี Servicemind และขึ้นเวรเป็นกะได้
  • สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ด้านสิทธิการรักษาต่างๆ
  • มีประสบการณ์เวชระเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่