Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด - พริ้นซ์ปากน้ำโพ

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

12 พฤษภาคม 2566

หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด

รายละเอียด

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

  • ประสบการณ์ การทำงาน ห้องผ่าตัด 5 ปีขึ้นไป

  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานและการสื่อสาร ผ่านงานคุณภาพ HA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่