Header

join us

Supervisor Division

ผู้ตรวจการพยาบาล

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

10 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจการพยาบาล

รายละเอียด

          ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และนิเทศการพยาบาล  เพื่อให้ผู้รับริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะด้านการประสานงาน
  • สามารถขึ้นเวรดึกได้

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่