Header

join us

แผนกปฏิบัติการชันสูตร

นักเทคนิคการแพทย์ - พริ้นซ์ อุบลราชธานี

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

17 พฤษภาคม 2566

นักเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

<< สมัครงานคลิกที่นี่ >>