Header

join us

ศูนย์บริหารคุณภาพ

หัวหน้าแผนกคุณภาพ - พริ้นซ์อุทัยธานี

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

12 พฤษภาคม 2566

หัวหน้าแผนกคุณภาพ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

  • ประสบการณ์บริหารคุณภาพโรงพยาบาล 3-5 ปีขึ้นไป

  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร ผ่่านงานระบบ HA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่