Header

mark

PRINC ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์มากกว่ารัก (ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพรู้ก่อน รักษาเร็วกว่า

02 พฤษภาคม 2566

PRINC ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์มากกว่ารัก (ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพรู้ก่อน รักษาเร็วกว่า

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC โดยโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) ปี 2" พร้อมกันในโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่งใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ตอกย้ำเครือ รพ.พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เครือโรงพยาบาลที่ให้คุณมากกว่าการรักษา พร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมตรวจสุขภาพเช็กความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566 ด้วยแพกเกจตรวจสุขภาพ Check up ราคาพิเศษ

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล 'พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) ปี 2' 

  โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”