Header

mark

PRINC เดินหน้า “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 3

28 เมษายน 2566

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ในนามโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รวมพลังเครือข่ายพันธมิตร จับมือเดินหน้า “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ภายใต้โครงการ Care the Whale เข้าสู่ปีที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนยาสามัญและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรวมทั้งตู้ยาชุมชน ในแคมเปญ “เก็บ แยก แลก เร๊ววว” ปีนี้ PRINC ยังเตรียมลงพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลของคุ้งบางกะเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ในการแยกขยะติดเชื้อ ในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การขยายธุรกิจ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เปิดเผยว่า PRINC และเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับภาคสังคม และภาคชุมชน ได้แก่ วัดจากแดง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (SPC) ร่วมมือใน “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ในกิจกรรมขยะแลกยา ปีนี้ PRINC ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ร่วมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของคนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งเป้ามีคนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นประมาณ 500 คน

ขณะที่คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงความสำคัญในการลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อให้กับคนในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ว่าเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้ผลิตสื่อความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการคัดแยกขยะติดเชื้อ โดยมีทีมบุคลากรจาก 'คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ' ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ มาแนะนำการลงมือปฏิบัติคัดแยกขยะติดเชื้อ ทำให้คนในชุมชนสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยของคนในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และยังคงมุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในภาพรวม และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการมุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ 

สำหรับผลการดำเนินงาน “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีการแยกขยะไปแล้ว 24,494 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ได้ 38,519.75 KgCo2e หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4,279 ต้น-.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”