Header

mark

โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED)

24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC
ได้จัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 48 ท่าน 
เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ให้สามารถปฏิบัติงานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด
และเพิ่มศักยภาพ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้า (AED) ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณภุชชงค์ บุญเสก เจ้าหน้าที่ เวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง มาให้ความรู้กับมูลนิธิ กู้ชีพ กูชีพกู้ภัย

1. เมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร (เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร -ชุดเมตตา")
2. หน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย ชุดอุทิศ (ศูนย์อุทิศ)
3. ศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลเชียงเครือ (กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลเชียงเครือ จ.สกลนคร)
4. ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย วายุ เทศบาลตำบลท่าแร่ (ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย วายุ เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
5. มูลนิธิรัตนกตัญญู สกลนคร (มูลนิธิรัตนกตัญญู/ปู่ตูน ตำนานคนกู้ภัย)
6. สมาคมกู้ภัยรวมใจฮางโฮง (สมาคมกู้ภัยร่วมใจฮางโฮง สกลนคร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”