Header

mark

PRINC ชวนผู้ประกอบการมาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

25 พฤษภาคม 2566

 

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า พันธมิตร ในเครือข่าย มาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (COLLECTIVE ACTION AGAINST หรือ CAC)

 

"จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน"

 

 

CAC คืออะไร ?

 

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เป็นการรวมตัวกันแบบแนวร่วม (Collective Action) ของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน 

ทำไมควรเข้าร่วม CAC ?

 

แสดงจุดยืนของบริษัทในการร่วมต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยการรับรองมีมาตรฐาน

 

ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและระดับนานาชาติ

 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

 

การขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนมีพลังมากขึ้น

 

ช่วยให้บริษัทกำหนดนโยบายและกลไกป้องกันการคอร์รัปชัน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหา คอร์รัปชันภายในองค์กร

 

บริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้วมากกว่า 1,000 บริษัท และบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 470 บริษัท

 

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://www.thai-cac.com/ 

สำหรับบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจาก CAC ว่าผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

(การรับรองมีอายุ 3 ปี) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

 

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของ เครือ PRINC โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ที่

 

Email: [email protected]

Tel: +66 (2) 009 2015

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จับมือ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ & YEC ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้” ณ ห้องอาหารชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โดยได้รับยอดบริจาคโลหิตทั้งหมด 31 ราย 450 cc 29 ยูนิต และ 350 cc 2 ยูนิต

26 กันยายน 2566

PRINC Health Link การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

PRINC Health Link คือ ระบบสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษามีความสำคัญอย่างมากในการรักษา ซึ่งทำให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นในการรักษา จึงให้การรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ลดความเสี่ยงในการสั่งยาซ้ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม โดยมีการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์