Header

mark

PRINC ชวนผู้ประกอบการมาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

25 พฤษภาคม 2566

 

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า พันธมิตร ในเครือข่าย มาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (COLLECTIVE ACTION AGAINST หรือ CAC)

 

"จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน"

 

 

CAC คืออะไร ?

 

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เป็นการรวมตัวกันแบบแนวร่วม (Collective Action) ของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน 

ทำไมควรเข้าร่วม CAC ?

 

แสดงจุดยืนของบริษัทในการร่วมต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยการรับรองมีมาตรฐาน

 

ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและระดับนานาชาติ

 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

 

จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

 

การขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนมีพลังมากขึ้น

 

ช่วยให้บริษัทกำหนดนโยบายและกลไกป้องกันการคอร์รัปชัน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหา คอร์รัปชันภายในองค์กร

 

บริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้วมากกว่า 1,000 บริษัท และบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 470 บริษัท

 

ท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://www.thai-cac.com/ 

สำหรับบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจาก CAC ว่าผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

(การรับรองมีอายุ 3 ปี) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

 

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของ เครือ PRINC โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ที่

 

Email: [email protected]

Tel: +66 (2) 009 2015

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”