Header

mark

‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ จับมือ ‘ปันกัน’ ร่วมรับบริจาคสิ่งของผ่านรพ.ในเครือ ปี 2

26 พฤษภาคม 2566

 

‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ จับมือ ‘ปันกัน’ ร่วมรับบริจาคสิ่งของผ่านรพ.ในเครือ ปี 2 

26 พ.ค. 66 จ.สมุทรปราการ – โรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมส่งมอบของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานบริษัทในเครือให้กับ ‘ร้านปันกัน’ ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC พร้อมด้วยผู้แทนพนักงาน และผู้แทนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งต่อสิ่งของบริจาคทั้งหมด ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ฯลฯ จำนวน 1 คันรถ 

สำหรับการเปิดรับบริจาคสิ่งของจากพนักงาน และบุคคลภายนอก ตั้งแต่เดือน ก.ย. 65 ถึง พ.ค. 66 ที่ผ่านมา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จัดให้มีกล่องรับบริจาคและจัดกิจกรรม 'ชวนโละตู้ ช่วงปีใหม่' เมื่อเดือนม.ค. 66 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วแลก 'เสื้อผสาน' ซึ่งเป็นเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล แล้วนำเสื้อผ้าเก่าของพนักงานเข้าบริจาคสบทบให้กับโครงการปันกัน นอกจากจะเป็นการส่งต่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ไปให้กับผู้รับใหม่โดยแปลงสภาพเป็นเงินเพื่อนำไปสนับสนุนมูลนิธิแล้วยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสู่ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) และยังสอดคล้องกับ มีปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมกันดูแลคนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน-.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”