Header

mark

รพ.วิรัชศิลป์ จัดกิจกรรม “เสาะ-สร้าง-สาน” พัฒนาและผลักดันการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จ.ชุมพร

04 กรกฎาคม 2566

วันที่ 30 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2566 – โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับ STRN Citizen Lab หนึ่งในเครือข่ายของ SATARANA ร่วมพัฒนาและผลักดันให้ความเคลื่อนไหวในภาคของชุมชน และได้มีส่วนร่วมในเมืองของตัวเอง ผ่านการจัดกิจกรรม workshop “เสาะ-สร้าง-สาน” ณ โรงพยาบาล วิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร เพื่อเสาะหาจุดเด่นของจังหวัดชุมพร ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์และเสนอความคิดเห็น นำไปพัฒนาจุดเด่นให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญสามารถสานต่อกิจกรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงได้ ทำให้จังหวัดชุมพร ไม่เป็นเพียงแค่จังหวัดทางผ่าน แต่กลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คนหันมานิยมท่องเที่ยว อีกทั้งทำให้การพัฒนาจังหวัดชุมพรควบคู่พร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

กิจกรรม “เสาะ-สร้าง-สาน” ทั้ง 3 วัน มีดังนี้

วันที่ 30 มิ.ย. 66 – WorkShop ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 1 ก.ค. 66 – WorkShop ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

วันที่ 2 ก.ค. 66 – WorkShop ด้านสุขภาวะ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จับมือ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ & YEC ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้” ณ ห้องอาหารชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โดยได้รับยอดบริจาคโลหิตทั้งหมด 31 ราย 450 cc 29 ยูนิต และ 350 cc 2 ยูนิต

26 กันยายน 2566

PRINC Health Link การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

PRINC Health Link คือ ระบบสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษามีความสำคัญอย่างมากในการรักษา ซึ่งทำให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นในการรักษา จึงให้การรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ลดความเสี่ยงในการสั่งยาซ้ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม โดยมีการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์