Header

mark

PRINC เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยังคงดำเนินการต่อเนื่องในฐานะโรงพยาบาลที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นปีที่ 2 พร้อมมุ่งสู่โรงพยาบาล Net Zero

21 สิงหาคม 2566

21 สิงหาคม 2566 – คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมพิธีปิดโครงการ และเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการนำกลไกราคามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 3” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และบริษัท เดอะ ครีเอจี้จำกัด ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 14 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ตลอดจนพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน และรองรับเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ.2608 ตามลำดับ ณ ห้องเจมินี่ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง


ปฏิเสธไม่ได้ว่า กิจกรรมของธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ล้วนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็น การผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง หรือแม้แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ขององค์กร ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากภาคธุรกิจไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนถึงระดับที่เหมาะสมหรือให้เหลือน้อยที่สุด ผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น


คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวว่า ในฐานะที่ PRINC ดำเนินธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาลฯตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงน้ำยาแอร์ ก๊าซยาสลบ และก๊าซ LPG จากการประกอบอาหาร ส่งผลให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของโรงพยาบาลทั้งเครือ คิดเป็นจำนวนประมาณ 15,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี แม้เป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่น ๆ แต่ความตั้งใจตามปณิธานของบริษัทฯ คือ “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้” เพื่อส่งต่อให้สังคมและชุมชน องค์กรจึงเดินหน้าให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นการดูแลสุขภาพของชุมชนให้ยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง


ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือ PRINC มีแผนจะใช้พลังงานสะอาดเข้ามาทดแทนมากขึ้น โดยเริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลฯ ในปัจจุบันดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ราว 20% ของความต้องการใช้พลังงานในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตรวจจับและปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในอาคารโรงพยาบาล รวมถึงเริ่มนำเรื่องการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) หรือ  ICP เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาลงทุนโครงการต่าง ๆ รวมถึงในอนาคตจะมีการกำหนดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยธุรกิจในองค์กร (Internal Carbon Fee) หรือ ICF โดยตั้งเป้าคงความเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว และมุ่งหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาล Net Zero เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสอีกด้วย


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จับมือ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ & YEC ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้” ณ ห้องอาหารชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โดยได้รับยอดบริจาคโลหิตทั้งหมด 31 ราย 450 cc 29 ยูนิต และ 350 cc 2 ยูนิต

26 กันยายน 2566

PRINC Health Link การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

PRINC Health Link คือ ระบบสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษามีความสำคัญอย่างมากในการรักษา ซึ่งทำให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นในการรักษา จึงให้การรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ลดความเสี่ยงในการสั่งยาซ้ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม โดยมีการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์