Header

mark

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม EMS Help Me ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

04 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม EMS Help Me นำโดยคุณกฤตยา วานิชกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี, ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม และมีตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดงานการเปิดตัวแพลตฟอร์ม EMS Help Me อย่างเป็นทางการ 

แพลตฟอร์ม EMS Help Me เป็นโครงการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ให้บริการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่เดินทางไประหว่างประเทศ ไทย ลาว และกัมพูชา หากเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในต่างแดน ผู้ป่วยหรือผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์ม EMS Help Me  เพื่อให้การช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการรักษาและจัดการระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้ประชาสัมพันธ์บริการด้านสุขภาพภายในงาน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และการเคลม พรบ. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ล้ม เจ็บ ชน สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในวงเงิน 30,000 บาท โดยคุณทนุสิทธิ์ วงษ์ขันธ์และคุณธิดาทิพย์ แก่นสาร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จับมือ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ & YEC ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “PRINC Help เพราะเราคือผู้ให้” ณ ห้องอาหารชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ โดยได้รับยอดบริจาคโลหิตทั้งหมด 31 ราย 450 cc 29 ยูนิต และ 350 cc 2 ยูนิต

26 กันยายน 2566

PRINC Health Link การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

PRINC Health Link คือ ระบบสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษามีความสำคัญอย่างมากในการรักษา ซึ่งทำให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นในการรักษา จึงให้การรักษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ลดความเสี่ยงในการสั่งยาซ้ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

26 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคม โดยมีการออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์