Header

mark

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง “คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ”

23 เมษายน 2566

23 เม.ย. 66 จ.นครสวรรค์ - โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดกิจกรรมสัมมนาประชาชน เรื่อง คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทธ์นันท์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมในวันนี้

โดยสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเอวา จิตสุทธิภากร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการเลี้ยงลูกเชิงบวก อีกทั้งยังเป็น Mompreneur ที่เป็นคุณแม่ผู้เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ สามารถทำธุรกิจให้สำเร็จได้ ในขณะที่สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขไปพร้อมกัน เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ 

ด้วยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านแม่และเด็ก ที่มีความพร้อมในการดูแล แม่และเด็กโดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ สูตินรีแพทย์ที่ชำนาญการ พร้อมสหวิชาชีพด้านการดูแลแม่และเด็ก จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ รวมถึงผู้ปกครอง ให้สามารถดูแลเด็กๆ ให้เติมโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”