Header

mark

PRINC จับมือพันธมิตรผุดโครงการ SISAKET TEENS NEXT GEN 2023 พัฒนาศักยภาพเยาวชน มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

14 พฤษภาคม 2566

9 พ.ค. 66 จ.ศรีสะเกษ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ให้บริการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมมือกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มบริษัทแบคยาร์ด (Backyard Group) Mr.Fox และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดโครงการ SISAKET TEENS NEXT GEN 2023 ขึ้น โดยได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน จนถึง 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 

คุณพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเฮลท์แคร์ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยไม่จำกัดสาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างตรงจุด สร้างความสัมพันธ์หรือ Networking และยังเป็นการวางเส้นทางในอนาคต และที่สำคัญน้อง ๆ ยังได้มีโอกาสทดลองการมีอาชีพและสร้างรายได้และยังศึกษาอยู่ 

โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ที่เข้มข้น พร้อมทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพ และในภาคธุรกิจในจังหวัดหลากหลายสาขา เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตของคนในชุมชน ควบคู่กับแนวทางที่ทางเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมกับคนชุมชนและสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะในจังหวัดที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 14 โรงพยาบาลใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

09 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

9 มิถุนายน 2566 –โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ห้องเบญจมราชูทิศ

09 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

7 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นำทีมโดย คุณปวีณา ยิ่งนิยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก พร้อมด้วยทีมสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ร่วมให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

08 มิถุนายน 2566

รพ.พิษณุเวช ร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา “คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3” พร้อมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บจ.พร้อมพ์พา ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานสัมมนา คพอ. FRIENDSHIP ครั้งที่ 3 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

08 มิถุนายน 2566

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร มอบน้ำดื่มและออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2566 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 45 ลัง ในงานวิ่ง “เทคนิคสกล มินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1”