Header

mark

อัลไซเมอร์ โรคที่เกิดจากการเสื่อมของโปรตีนในสมอง ไม่ใช่โรคหลงลืม ในผู้สูงอายุ อย่างที่หลายคนเข้าใจ

29 มีนาคม 2567

avatar เขียนโดย : พญ.อาภากร เมืองแดง,รพ.พิษณุเวช

blog

หลายคนอาจมีชุดความคิดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ว่าเป็นภาวะหลง ๆ ลืม ๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม โรคอัลไซเมอร์นั้น ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น เพราะเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของโปรตีนชนิดหนึ่งในสมอง และไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทุกคน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อตัวโรคที่ถูกต้อง วันนี้ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะมาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ให้ทุกคนได้ทราบกัน

อัลไซเมอร์ เกิดจากอะไร?

‘อัลไซเมอร์’ เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของเนื้อเยื่อสมองซึ่งไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติ โรคอัลไซเมอร์มักถูกตรวจวินิจฉัยพบในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่จะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ โดยความเสื่อมที่กล่าวมานั้น เกิดจากโปรตีนที่มีชื่อว่า ‘เบต้า-อะไมลอยด์’ (Beta-Amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำ ไปจับกับเซลล์สมอง และส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง เป็นเหตุให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ

การสะสมของโปรตีนเบต้า-อะไมลอยด์ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อย ๆ ลดลง เริ่มจากสมองส่วน ‘ฮิปโปแคมปัส’ (Hippocampus) ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่จดจำข้อมูลใหม่ ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะกระจายไปสู่สมองส่วนอื่น ๆ และส่งกระทบต่อ การเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด การใช้ภาษา และพฤติกรรม เป็นต้น

อัลไซเมอร์ เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานของเนื้อเยื่อสมอง

 

อัลไซเมอร์​ มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง ?

 • อายุที่มากขึ้น
 • โรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน
 • บุคคลในครอบครัว มีประวัติป่วยเป็นอัลไซเมอร์
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ได้ฝึกพัฒนาความคิด

อัลไซเมอร์ มีอาการอย่างไร ?

 • ระยะแรก: ผู้ป่วยจะมีความจำถดถอยที่สามารถสังเกตตัวเองได้ ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ มีการสับสนทิศทาง มีภาวะเครียด อารมณ์เสียง่ายและซึมเศร้า แต่ยังสามารถสื่อสาร และประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง
 • ระยะกลาง: ผู้ป่วยจะมีความจำที่แย่ลง อาจมีอาการเดินออกจากบ้านแบบไม่มีจุดหมาย มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เริ่มมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ชงกาแฟเองไม่ได้ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ได้ มีชุดความคิดที่ไม่อยู่ในโลกของความจริง เช่น คิดว่าจะมีคนมาทำร้าย คิดว่าคู่สมรสนอกใจ เป็นต้น
 • ระยะท้าย: ผู้ป่วยจะมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลง สุขภาพทรุดโทรม รับประทานอาหารน้อยลง การเคลื่อนไหวน้อยลงหรือไม่เคลื่อนไหวเลย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งมักนำไปสู่การติดเชื้อและเสียชีวิต

ระยะแรก ผู้ป่วยจะมีความจำถดถอยที่สามารถสังเกตตัวเองได้

 

อัลไซเมอร์ สามารถรักษาได้อย่างไร ?

ปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ แต่เราสามารถรักษาแบบประคองอาการผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ ดังนี้:

 • รักษาโรคร่วมอย่างตรงจุด
 • ดูแลสุขภาพกายและใจในทุกมิติ
 • หากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง
 • วางแผนการรักษาในระยะยาว ปรับสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย
 • ใช้ยากระตุ้นการทำงาน หรือส่งเสริมประสิทธิภาพของสมอง

 

บทความโดย : พญ.อาภากร เมืองแดง,รพ.พิษณุเวช, ต.ค.66

ข้อมูล ณ ต.ค.66

บทความสุขภาพอื่น ๆ

บทความทางการแพทย์

โรคไทรอยด์เป็นพิษ อย่าคิดว่าไม่อันตราย

13 มีนาคม 2567

ไทรอยด์เป็นพิษ คืออะไร อาการเป็นอย่างไร รักษาได้อย่างไร

อาการน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น เห็นก้อนขนาดใหญ่ที่บริเวณคอ หากคุณมีอาการเหล่านี้ ร่างกายกำลังบ่งบอกว่าต่อมไทรอยด์ของคุณมีความผิดปกติ อาจเสี่ยงไทรอยด์เป็นพิษ

บทความทางการแพทย์

12 เมษายน 2567

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก “ตาอักเสบ”

"ตาอักเสบ" เกิดจากการระคายเคืองหรือการติดเชื้อในส่วนของตาได้แก่เยื่อบุตา กระจกตารวมถึงเปลือกตา อาการที่พบได้ทั่วไป

บทความทางการแพทย์

เสียงก๊อกแก๊กเวลาลุก นั่ง มาพร้อมอาการปวดบริเวณเข่า อาจข้อเข่าเสื่อม

13 มีนาคม 2567

โรคข้อเข่าเสื่อม อาการเป็นอย่างไร สาเหตุจากอะไร อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

เสียงก๊อกแก๊กเวลาลุก นั่ง มาพร้อมอาการปวดบริเวณเข่า นี่อาจเป็นสัญญาณเตือน “ข้อเข่าเสื่อม” หลายคนมักเข้าใจว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงวัยตามสภาวะเสื่อมถอยของร่างกายเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น แต่ทว่าแท้จริงแล้วโรคนี้สามารถเกิดได้ในคนอายุน้อยได้เช่นกัน