Header

mark

โรคกระเพาะ โรคยอดฮิตที่รบกวนการใช้ชีวิต มีอาการอย่างไร และต้องรักษายังไง

26 มีนาคม 2567

avatar เขียนโดย : นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล, รพ.พิษณุเวช

blog

‘โรคกระเพาะ’ โรคยอดฮิตที่รบกวนการใช้ชีวิต มีอาการ เข้ารับการตรวจวินิจฉัย บรรเทาอาการได้

 

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘โรคกระเพาะอาหาร’ หรือ ‘โรคกระเพาะ’ เป็นโรคที่ถูกตรวจวินิจฉัยพบได้บ่อย มีอาการที่ค่อนข้างรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นที่มีความรุนแรงมากกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี โรคกระเพาะ ไม่ใช่แค่โรคที่เกิดขึ้นจากการไม่รับประทานอาหารตามเวลา หรือรับประทานอาหารน้อย โดยวันนี้ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะมาแบ่งปันเนื้อหาสาระดี ๆ เกี่ยวกับโรคกระเพาะ ให้ทุกคนได้ทราบกัน

อาการโรคกระเพาะที่ค่อนข้างรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

โรคกระเพาะ มีสาเหตุมาจากอะไร ?

โรคกระเพาะ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น:

  • การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร
  • การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ หรือการใช้ยาแอสไพริน
  • พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ตลอดจน ความเครียด

โรคกระเพาะ มีอาการอย่างไร ?

ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร อาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป เช่น:

  • มีอาการปวด จุกแน่น หรือแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่
  • มีอาการแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร อิ่มเร็ว
  • ในบางราย อาจมีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วย

โรคกระเพาะ มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย

หากมีสัญญาณ โรคกระเพาะ ควรทำอย่างไร ?

หากมีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน เพื่อประเมินความรุนแรง ตรวจเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร รวมทั้งช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่น ๆ ในกระเพาะอาหารที่มีอาการคล้ายคลึงกัน เช่น โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น

ตรวจวินิจฉัย เข้ารับการรักษา บรรเทาอาการได้

หลังจากตรวจวินิจฉัยพบโรคกระเพาะ สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาตามแพทย์สั่ง เช่น ยาต้านการหลั่งกรด ร่วมกับยารักษาตามอาการอื่น ๆ ตลอดจนปรับพฤติกรรม และเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น เช่น รับประทานอาหารให้ตรงเวลา งดดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือยาที่อาจทำให้โรครุนแรงขึ้น เป็นต้น

 

บทความโดย : นพ.ภูวพัศ พิศุทธกุล, รพ.พิษณุเวช, ต.ค.6

บทความสุขภาพอื่น ๆ

บทความทางการแพทย์

12 เมษายน 2567

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก “ตาอักเสบ”

"ตาอักเสบ" เกิดจากการระคายเคืองหรือการติดเชื้อในส่วนของตาได้แก่เยื่อบุตา กระจกตารวมถึงเปลือกตา อาการที่พบได้ทั่วไป

บทความทางการแพทย์

ไวรัส RSV คืออะไร อาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจอันตรายมากกว่า

28 มีนาคม 2567

ไวรัส RSV คืออะไร อาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจอันตรายมากกว่า

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV” ที่มักพบในเด็ก โรคชนิดนี้มีอาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้มากกว่า โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ถึงขั้นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้

บทความทางการแพทย์

ฮีทสโตรคเกิดจากอะไร

13 มีนาคม 2567

ฮีทสโตรค (Heat Stroke) คืออะไร อาการเป็นอย่างไร ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิต

“ฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหน้าร้อนทั้งปี ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิกายลงได้ เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากอาจทำให้เสียชีวิตได้สูงมาก”